Adsorption of 2,4,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile (Chlorothalonil) by Nairobi River Sediments: Adsorption characteristics and Related Thermodynamic Data

Citation:
Mbugua JK, Michira IN, Kagwanja SM, Madadi VO, Zeranyika M, Kamau GN. "Adsorption of 2,4,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile (Chlorothalonil) by Nairobi River Sediments: Adsorption characteristics and Related Thermodynamic Data." International Journal of BioChemiPhysics. 2012;20:25-37.

UoN Websites Search