Four Routes to Mixed Poisson Distributions

Citation:
Sarguta R. Four Routes to Mixed Poisson Distributions. Ottieno JAM, Mwaniki JI, Kipchirchir IC, eds. Nairobi: University of Nairobi; 2017.

Thesis Type:

PhD

UoN Websites Search