Publications

Found 63 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2020
Ongarora SO, Michira JN, TIMAMMY RAYYA, wa Mutiso K. "Uchanganuzi wa Toni katika Ushairi wa Kithaka wa Mberia ." Jarida la Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika . 2020;Volume 5(1):195-212.
Njeri GL, Zaja JO, TIMAMMY RAYYA. "Usawiri wa Familia ya Kisasa katika Fasihi ya Watoto Nchini Kenya." Jarida la Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika . 2020;Volume 5(1):185-194.
2019
Mwaniki JM, TIMAMMY RAYYA, Ndung'u MN. "Athari za Mtagusano Kati ya Jamii na Ekolojia Katika Ushairi wa Mberia: BaraJingine na Rangi ya Anga." East African Journal of Swahili Studies. 2019;Volume 4(1):23-34.
SWALEH AMIRI, TIMAMMY RAYYA. "Literature as Medium for Moral Instruction: A Swahili/ Islamic Analysis of Ahmad Nassir's Utenzi wa Mtu ni Utu." Jarida la Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika . 2019;Volume 4(1):17-30.
TIMAMMY RAYYA. "Ushairi katika Siasa Lamu.". In: Kiswahili, Utangamano na Maendeleo Endelevu Afrika Mashariki. Zanzibar: Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki; 2019.
2018
Kazungu TW, Gatumu JC, Origa JO, TIMAMMY RAYYA. "Influence of Teachers' Pedagogical Preparedness on Students' Performance in Kiswahili Writing Skills in Secondary Schools in Kenya." International Journal of Creative Research and Studies. 2018;Volume 2(6):16-35.
and Timammy JHR. "Politeness among the Swahili of Mombasa: A family perspective." Mwanga wa Lugha - Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika Chuo Kikuu cha Moi . 2018;2(2412-6993):35-53 .
and Timammy JHR. "The State of Kiswahili in Kenya and Challenges of Its Implementation as an Official Language." Asian Journal of African Studies, Institute of African Studies, Hankuk University of Foreign Studies . 2018;44(2466-1821):47-65 .
2017
TIMAMMY RAYYA. "Athari za Ndani na za Kilimwengu: Ujenzi wa Jadi ya Ushairi wa Kiswahili." . https:// creative commons.org/licenses/by/4.0/ . 2017:116-132.
John Habwe RTAS&. "Changamoto za Kuueleza Msamiati wa Samaki: Mtazamo wa Kiuhusiano in Mwanga wa Lugha." Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika Chuo Kikuu cha Moi Juzuu . 2017;1(1):9-20 .
Gwako Bosibori Jackline RTHM&. "A Comperative Analysis of Virtue-Based Content for Youth in Two Epics in Swahili." International Journal of Language and Linguistics . 2017;4(2374-8850 (Print) 2374-8869 (online)):200-215 .
Gwako Bosibori Jackline RTHM&. "A Comperative Analysis of Virtue-Based Content for Youth in Two Epics in Swahili: Siraji na Adili." International Journal of Language and Linguistics . 2017;4(4):200-215 .
Rayya Timammy MAA. "Mshairi Mcheza Kwao Lakini Asiyetuzwa in Lugha na Fasihi katika Karne ya Ishirini Moja.". In: Mshairi Mcheza Kwao Lakini Asiyetuzwa in Lugha na Fasihi katika Karne ya Ishirini Moja. Eldoret : Mosol Kandagor/Nathan Ogechi/ Clarissa Vierke (wh) Moi University Press; 2017.
Timammy GBJR&. "Uchanganuzi linganishi wa Suala la Maadili kwa Vijana wa Kiume katika Tenzi mbili: Siraji na Adili in Mwanga wa Lugha ." Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika Chuo Kikuu cha Moi Juzuu. 2017;1(2):133-147 .
R T. "“Kikulacho” a story in Kosa la Nani na Hadithi Nyingine.". In: Kosa la Nani na Hadithi Nyingine. Nairobi: Vide Mua publishers ; 2017.
2016
John Habwe RTAS&. "The Development of Kiswahili Prose and the Evolution of the Kiswahili Novel." In Reyono Journal of Interdisciplinary Studies St. Thomas College Kozhencherry Kerala, India . 2016;5(2):21-43 .
and J.A.N TOR. "The Treatment of Kiswahili in Kenya’s Education System." The University of Nairobi Journal of Language and Linguistics . 2016;5:174-194.
and A TSR. "Ulimwengu wa Kanga." The University of Nairobi Journal of Language and Linguistics. 2016;5:195-203.
A 8. TSR &. "Ulimwengu wa Kanga." The University of Nairobi Journal of Language and Linguistics . 2016;5(2224-1655):195-203 .
R T. "“Paka Duzi” a story in Siri ya Bwenyenye na Hadithi Nyingine.". In: Siri ya Bwenyenye na Hadithi Nyingine. Nairobi: Spotlight Publishers East Africa Limited ; 2016:.
2015
R 3. T. "Jinamizi la Ubaguzi.". In: Fimbo ya Mbali na Hadithi Nyingine. Nairobi: Focus Publishers 2015; 2015.
R T. "Mwalimu Adui.". In: Alionja Asali na Hadithi Nyingine. Nairobi: Focus Publishers ; 2015.
R T. "Shaykh Mahmoud Abdulkadir ‘Mau’ (b. 1950): A Reformist Preacher in Lamu." The Annual Review of Islam in Africa . 2015;12(2):85-90.
R T. "“Huku na Huku.". In: Homa ya Nyumbani na Hadithi Nyingine. Nairobi: Phoenix ; 2015.
2014
TIMAMMY RAYYA. "Rununu kama Chombo cha Uendelezaji wa Ushairi na Kiswahili kwa Ujumla.". In: Ukuzaji na Maendeleo ya Kiswahili: Dhima na Majukumu ya Asasi Mbalimbali. Nairobi: Focus Publishers ; 2014.
2013
"Compilation of a Thesis Examination Report.". In: Workshop on Supervision and Examination of Theses. Moi University; 2013.
TIMAMMY RAYYA. "Mshairi Mcheza kwao Lakini asiyetuzwa.". In: Swahili International Conference. Mombasa Kenya; 2013.
TIMAMMY RAYYA. "Thematic Analysis of Utendi wa Mwanakupona: A Swahili/Islamic Perspective.". In: Institut National des Langues et civilization (INALCO). Paris; 2013.
SWALEH AMIRI, TIMAMMY RAYYA. "3. Androgyny and Women’s Identity in Ari Katini Mwachofi’s Mama Ee." International Journal of Education and Research . 2013;1(8):1-12 .
TIMAMMY RAYYA, SWALEH AMIRI. "4. Characterization and the Construction of Gender Identity in John Habwe’s Maumbile si Huja." International Journal of Education and Research. 2013;vol. 1(No. 9):1-18 .
TIMAMMY RAYYA, SWALEH AMIRI. "5. A Thematic Analysis of Utendi wa Mwana Kupona: A Swahili/Islamic Perspective." Journal of Education and Practice. 2013;vol. 4(No. 28):Journal of Education and Practice.
TIMAMMY RAYYA. "6. Gender Perspective in Selected English and Kiswahili Stories." The Nairobi Journal of Literature, UoN. 2013;7(1):pgs107-117.
TIMAMMY RAYYA, SWALEH AMIRI. Riwaya ya Kiswahili (BSW 308) . Nairobi: University of Nairobi; 2013.
2012
Rayya. "Haki Yangu Naidai.". In: Takrima Nono na Hadithi Nyingine. Nairobi: Longman; 2012.
Rayya. "Kuwa Mume.". In: Mwavyaji wa Roho na Hadithi Nyingine. Nairobi: Focus Publishers; 2012.
Rayya T. Mama Mkwe.; 2012.Website
"Thamani ya Mwanamke.". In: Takrima Nono na Hadithi Nyingine. Nairobi: Longman; 2012.
2011
Rayya. "Mama Mkwe.". In: Kopo la Uji na Hadithi Nyingine. Nairobi: East African Educational Publishers; 2011.
Rayya. "Picha ya Hadaa.". In: Sina Zaidi na Hadithi Nyingine. Nairobi: Target Publishers; 2011.
2010
Rayya. "Kikojozi.". In: Mizungu ya Manabii na Hadithi Nyingine. Nairobi: Phoenix Publishers; 2010.
Rayya. "Mifereji ya Machozi.". In: Wali wa Ndevu na Hadithi Nyingine. Nairobi: Vide Mua; 2010.
Rayya. Mombasa Swahili Women’s Wedding Songs – A Stylistic Analysis. VDM Verlag Dr. Muller GmbH & Co.Germany 2010; 2010.
2009
2007
"Shimo la Maisha.". In: Alidhani Kapata na Hadithi Nyingine. Nairobi: East African Educational Publishers; 2007.
"Thematising Election Politics in Swahili Epic: The case of Mahmoud Abdulkadir .". In: Songs and Politics in Eastern Africa. Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers Tanzania; 2007.
"Umezikumbuka Zabibu.". In: Shingo ya Mbunge na Hadithi Nyingine. Nairobi: Vide Mua Publisher; 2007.
2006
RAYYA DRTIMAMMY. ""Siri ya mama" .". In: Mimba ingali Mimba na Hadithi Nyingine. Nairobi: Focus Publishers; 2006.
2004
RAYYA DRTIMAMMY. ""Uteuzi wa Moyoni" in "Maya-Waziri wa Maradhi na hadithi Nyingine" Wamitila K. W.(mh) Longhorn Publishers.". In: Nairobi Journal of Management. Journal of School of Continuous and Distance Education ; 2004.
2003
RAYYA DRTIMAMMY. ""Kitabu Cha Kumwezesha Mwanamke Mwenye Virusi vya UKIMWI Kuishi, (Translation).". In: Nairobi Journal of Management. Journal of School of Continuous and Distance Education ; 2003.
2002
RAYYA DRTIMAMMY. "NAP (Net-Work for people Living with AIDS)-"Maendeleo Halisi" (Translation) 2002.". In: Nairobi Journal of Management. Journal of School of Continuous and Distance Education ; 2002.
1999
Timammy R, Nyamasyo E, Wasamba P. "Historia za maisha binafsi kutoka kwale.". 1999.Website
RAYYA DRTIMAMMY. "co-edited "Sauti Kutoka Pwani".". In: Nairobi Journal of Management. Journal of School of Continuous and Distance Education ; 1999.
RAYYA DRTIMAMMY. "co-edited "Sauti Kutoka Pwani"- Hadithi za watoto.". In: Nairobi Journal of Management. Journal of School of Continuous and Distance Education ; 1999.
1996
RAYYA DRTIMAMMY. ""Pendo la hebana Hadithi Nyingine".". In: Nairobi Journal of Management. Journal of School of Continuous and Distance Education ; 1996.
1995
RAYYA DRTIMAMMY. ""Obstacles to Muslim Female Education in Kenya, Islam In Kenya. Published by Oxford University Press.". In: Nairobi Journal of Management. Journal of School of Continuous and Distance Education ; 1995.

UoN Websites Search