Bio

BIO

Prof. Rayya Timammy

Positions Held : Chaiman Kiswahili Dept 2003 - 2005
Associate Dean Faculty of Arts 2005 - 2020

Areas of Specialization : Kiswahili Language and Literature; Oral Literature; Kiswahili Poetry; Dialectology.

Research Interests: Reseach in Kiswahili Written Literature, Oral Literature, Kiswahili Poetry, Creative and Fiction Writing

PreviewAttachmentSize
curriculum_vitae.doc239.5 KB

Publications


2021

R, T.  2021.  Jinamizi la Malezi. Utashi wa Dola na Hadithi Nyingine. , Nairobi: Oxford University Press
H.M, K, Z. O, R. T, K. M.  2021.  The Societal Construction of Femininity as Depicted in the Metaphor of Chicken in Swahili Proverbs. Mwanga wa Lugha -Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrica. 6/1(April 2021):19-26.

2020

R., T.  2020.  Tamathali za Usemi na Taswira katika Utenzi wa Ukimwi ni Zimwi. Mwanga wa Lugha -Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrica. 5/2(September 2020):15-32.
S.O, O, J.N M, R. T, M K.  2020.  African Images in Kithaka wa Mberia's Poetry. Asian Journal of African Studies, Institute of African Studies,Hankuk University of Foreign Studies. 49(August 2020):3-28.
Ongarora, SO, Michira JN, TIMAMMY RAYYA, wa Mutiso K.  2020.  Uchanganuzi wa Toni katika Ushairi wa Kithaka wa Mberia . Jarida la Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika . Volume 5(1):195-212.
Njeri, GL, Zaja JO, TIMAMMY RAYYA.  2020.  Usawiri wa Familia ya Kisasa katika Fasihi ya Watoto Nchini Kenya. Jarida la Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika . Volume 5(1):185-194.

2019

TIMAMMY, RAYYA.  2019.  Ushairi katika Siasa Lamu. Kiswahili, Utangamano na Maendeleo Endelevu Afrika Mashariki. , Zanzibar: Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki
SWALEH, AMIRI, TIMAMMY RAYYA.  2019.  Literature as Medium for Moral Instruction: A Swahili/ Islamic Analysis of Ahmad Nassir's Utenzi wa Mtu ni Utu. Jarida la Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika . Volume 4(1):17-30.
Mwaniki, JM, TIMAMMY RAYYA, Ndung'u MN.  2019.  Athari za Mtagusano Kati ya Jamii na Ekolojia Katika Ushairi wa Mberia: BaraJingine na Rangi ya Anga. East African Journal of Swahili Studies. Volume 4(1):23-34.

2018

Kazungu, TW, Gatumu JC, Origa JO, TIMAMMY RAYYA.  2018.  Influence of Teachers' Pedagogical Preparedness on Students' Performance in Kiswahili Writing Skills in Secondary Schools in Kenya. International Journal of Creative Research and Studies. Volume 2(6):16-35.
and Timammy, JHR.  2018.  The State of Kiswahili in Kenya and Challenges of Its Implementation as an Official Language. Asian Journal of African Studies, Institute of African Studies, Hankuk University of Foreign Studies . 44(2466-1821):47-65.
and Timammy, JHR.  2018.  Politeness among the Swahili of Mombasa: A family perspective. Mwanga wa Lugha - Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika Chuo Kikuu cha Moi . 2(2412-6993):35-53.

2017

Gwako Bosibori Jackline, RTHM&.  2017.  A Comperative Analysis of Virtue-Based Content for Youth in Two Epics in Swahili. International Journal of Language and Linguistics . 4(2374-8850 (Print) 2374-8869 (online)):200-215.
R, T.  2017.  “Kikulacho” a story in Kosa la Nani na Hadithi Nyingine. Kosa la Nani na Hadithi Nyingine. , Nairobi: Vide Mua publishers
Rayya Timammy, MAA.  2017.  Mshairi Mcheza Kwao Lakini Asiyetuzwa in Lugha na Fasihi katika Karne ya Ishirini Moja. Mshairi Mcheza Kwao Lakini Asiyetuzwa in Lugha na Fasihi katika Karne ya Ishirini Moja. , Eldoret : Mosol Kandagor/Nathan Ogechi/ Clarissa Vierke (wh) Moi University Press
Gwako Bosibori Jackline, RTHM&.  2017.  A Comperative Analysis of Virtue-Based Content for Youth in Two Epics in Swahili: Siraji na Adili. International Journal of Language and Linguistics . 4(4):200-215.
Timammy, GBJR&.  2017.  Uchanganuzi linganishi wa Suala la Maadili kwa Vijana wa Kiume katika Tenzi mbili: Siraji na Adili in Mwanga wa Lugha . Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika Chuo Kikuu cha Moi Juzuu. 1(2):133-147.
TIMAMMY, RAYYA.  2017.  Athari za Ndani na za Kilimwengu: Ujenzi wa Jadi ya Ushairi wa Kiswahili. . https:// creative commons.org/licenses/by/4.0/ . :116-132.
John Habwe, RTAS&.  2017.  Changamoto za Kuueleza Msamiati wa Samaki: Mtazamo wa Kiuhusiano in Mwanga wa Lugha. Jarida la Idara ya Kiswahili na Lugha nyingine za Kiafrika Chuo Kikuu cha Moi Juzuu . 1(1):9-20.

2016

R, T.  2016.  “Paka Duzi” a story in Siri ya Bwenyenye na Hadithi Nyingine. Siri ya Bwenyenye na Hadithi Nyingine. (ISBN 978 9966 57 034 5):31-37., Nairobi: Spotlight Publishers East Africa Limited
John Habwe, RTAS&.  2016.  The Development of Kiswahili Prose and the Evolution of the Kiswahili Novel. In Reyono Journal of Interdisciplinary Studies St. Thomas College Kozhencherry Kerala, India . 5(2):21-43.
A, 8. TSR &.  2016.  Ulimwengu wa Kanga. The University of Nairobi Journal of Language and Linguistics . 5(2224-1655):195-203.
and J.A.N, TOR.  2016.  The Treatment of Kiswahili in Kenya’s Education System. The University of Nairobi Journal of Language and Linguistics . 5:174-194.
and A, TSR.  2016.  Ulimwengu wa Kanga. The University of Nairobi Journal of Language and Linguistics. 5:195-203.

2015

R, T.  2015.  “Huku na Huku. Homa ya Nyumbani na Hadithi Nyingine. , Nairobi: Phoenix
R, T.  2015.  Mwalimu Adui. Alionja Asali na Hadithi Nyingine. , Nairobi: Focus Publishers
R, 3. T.  2015.  Jinamizi la Ubaguzi. Fimbo ya Mbali na Hadithi Nyingine. , Nairobi: Focus Publishers 2015
R, T.  2015.  Shaykh Mahmoud Abdulkadir ‘Mau’ (b. 1950): A Reformist Preacher in Lamu.. The Annual Review of Islam in Africa . 12(2):85-90.

2014

TIMAMMY RAYYA, SWALEHAMIRI.  2014.  Wanawake Wachukuwa Hatua Nyingine: Analyzing Women's Identities in Kiswahili Short Stories on Qucosa.. Swahili Forum. 20:102-114.
TIMAMMY, RAYYA.  2014.  Rununu kama Chombo cha Uendelezaji wa Ushairi na Kiswahili kwa Ujumla. Ukuzaji na Maendeleo ya Kiswahili: Dhima na Majukumu ya Asasi Mbalimbali. , Nairobi: Focus Publishers

2013

TIMAMMY, RAYYA.  2013.  6. Gender Perspective in Selected English and Kiswahili Stories. The Nairobi Journal of Literature, UoN. 7(1):pgs107-117.
TIMAMMY, RAYYA, SWALEH AMIRI.  2013.  Riwaya ya Kiswahili (BSW 308) . , Nairobi: University of Nairobi
TIMAMMY, RAYYA, SWALEH AMIRI.  2013.  5. A Thematic Analysis of Utendi wa Mwana Kupona: A Swahili/Islamic Perspective. Journal of Education and Practice. vol. 4(No. 28):JournalofEducationandPractice.
TIMAMMY, RAYYA, SWALEH AMIRI.  2013.  4. Characterization and the Construction of Gender Identity in John Habwe’s Maumbile si Huja. International Journal of Education and Research. vol. 1(No. 9):1–18.
SWALEH, AMIRI, TIMAMMY RAYYA.  2013.  3. Androgyny and Women’s Identity in Ari Katini Mwachofi’s Mama Ee. International Journal of Education and Research . 1(8):1–12.
  2013.  Compilation of a Thesis Examination Report, 2012. Workshop on Supervision and Examination of Theses. , Moi University
TIMAMMY, RAYYA.  2013.  Mshairi Mcheza kwao Lakini asiyetuzwa, 2012. Swahili International Conference. , Mombasa Kenya

UoN Websites Search