Publications

Found 22 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
.
.W.Okuku M. “Uchanganuzi wa Kiisimu wa baadhi ya matini za Kiswahili: mtazamo wa Pragmatiki Leksia’’ . E.M. DM, J PH, eds. Nairobi: University of Nairobi; 2010.
K
K.W. E-PW. "''Jiji Juani'' in Tamthilia ya maisha a poetry anthology." Nairobi: Vide Muwa Publishers; 2005.
Kisiroche. IR. : “Sauti ya mwanamke dhidi ya Ubabedume katika tamthilia tatu za Kiswahili’’ . E.M. DM, K.W PW, eds. Nairobi: University of Nairobi; 2008.
M
M.Mbuthia DE, Editor LS. "''Anga kavu''.". In: Mwaviaji wa Roho. Nairobi: Focus Publishers; 2007.
M.Mbuthia DE, Editor DIM. "''Aliyemtapeli mzalendo'',Short Story in an anthology.". In: Kunani Marekani. Nairobi: East African Educational Publishers; 2007.
Mbuthia E-EM. : “Fimbo ya Mbali na Hadithi Nyingine. Nairobi: ''Fimbo ya Mbali na hadithi Nyingine; 2016.
Mbuthia DEM. Mwongozo Changanuzi wa Mstahiki Meya . Nairobi: Target Publishers ; 2012.
Mbuthia DEM, Editor SS. "The Role of The role of Kiswahili Language in Enhancing Functional Literacy” ." The kenya Adult Educator. 2002;Volume 6 (number 2):3-4.
evans Mbuthia DM, K.W. PW. Mwongozo wa Kitumbua Kimeingia Mchanga” . Nairobi: Longhorn Publishers ; 2003.
Mbuthia DEM. A Thematic and Stylistic Analysis of Kiswahili Short Stories . Deutschland, : VDM Muller ; 2010.
Mbuthia DEM. ": “Kiswahili na Vyombo vya Habari”.". In: ''Kiswahili kwa mahitaji Maalum''. Mombasa; 2000.
Mbuthia E-DEM, Sanja E-ML. “Alionja Asali na hadithi nyingine” . Nairobi: Focus Publishers ; 2013.
Mbuthia DEM, Timmamy DR, Amiri DS. Swahili Drama, -a study module for distance learning students . Nairobi: Departmment of Educational Studies,U.o N..; 1994.
Muhanda HB. ''Nafasi ya dini katika ndoa: tathmini ya Utengano na Paradiso'' U. Mbuthia DE, Musyoka DF, eds. Nairobi: University of Nairobi; 2011.
Mulama SJ. “Usimulizi katika Utenzi wa Siri Li Asirali’. E.M. DM, K.W. PW, eds. Nairobi: University of Nairobi; 2011.
Mulama. SJ. : “Usimulizi katika Utenzi wa Siri Li Asirali’’. K.W. PW, ed. Nairobi: University of Nairobi; 2011.
Mwendarani B. “Taswira ya mwanamke katika tamthilia mbili za kiswahili’’. Mbuthia DE, Musyoka DF, eds. Nairobi: University of Nairobi; Submitted.
N
Njoroge HG. : “Mwingilianomatini katika Fasihi ya Kiswahili: Tata za Asumini Na Rosa Mistika. E.M. DM, Olali DT, eds. Nairobi: University of Nairobi; 2007.
Nyonje. : “Mwono Ulimwengu wa Waswahili” . E.M. DM, ed. Nairobi: University of Nairobi; 2006.
O
Ongarora SO. “Mtindo katika Arusi ya Buldoza na Hadithi Nyingine''. E.M. DM,.M PM, eds. Nairobi: University of Nairobi; 2007.
R
Reuben M. “Fani katika Utenzi wa Ayubu” . Mbuthia DE, Amiri DS, eds. Nairobi: University of Nairobi; 2011.
W
Were E. “Fani katika tamthilia ya Kiswahili: Uchanganuzi wa kilio cha Haki na Kijiba cha Moyo” . Mbuthia DE, Musyoka DF, eds. Nairobi: University of Nairobi; 2012.

UoN Websites Search