Bio

Personal interest

Participating in academic discourses,coordinating and organizing conferences seminars,writing and translating ,Guiding , directing students in attachments and traveling.

Prof. EVANS MURAGE MBUTHIA

Publications


Submitted

Mwendarani, B.  Submitted.  “Taswira ya mwanamke katika tamthilia mbili za kiswahili’’. (Dr Evans Mbuthia, Dr. Francis Musyoka, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi

2019

  2019.  Swala la Mipaka ya Kiutanzu:Uchunguzi wa Riwaya,Hadithi fupi,Novela na Insha, 13-15 December. CHAWAKAMA. , Kyambogo University,Uganda
  2019.  Nafasi ya Kiswahili katika Elimu na Maendeleo, 7-8 November. CHAKAMA. , Maasai Mara University
  2019.  Motifu ya safari katika kazi za M.S. Mohammed. Mwanga wa Lugha. , Eldoret: Moi University Press

2018

  2018.  Nafasi ya Kiswahili katika utoaji wa huduma kwa umma nchini Kenya, 15-16 December. CHAUKIDU. , State University of Zanzibar
  2018.  Decolonising Language in Kenya by use of Kiswahili and Local Languages, 6-8 August . 1st International Conference on Decolonising Education. , Embu University
  2018.  Nafasi ya Kiswahili katika Maswala ya Afya: mtazamo wa kiekolojia, 7-8 November. CHAKAMA. , Maasai Mara University
  2018.  The Role of Kiswahili Children's Literature in Formulating their worldview. Contemporary Research Centre,Australia. 6(2):129-140.
  2018.  The Lingering Question of Neo colonialism in Swahili Plays. International Journal of Liberal Arts and Sciences. 6(2):24-41.
  2018.  Plugging Generic Gaps by including the Kiswahili Literary Essay in the Kiswahili Secondary School Curriculum in Kenya . International Journal of Innovative Research and Knowledge Creative Research Studies. 2(2):73-80.
  2018.  Use of Journey Motif to Foreground thematic issues in selected works of K.W. Wamitila. International Journal of Creative Research Studies. 2(1):62-71.

2017

  2017.  The Role of Traditional Education in Imparting Social Values:A case study of Kikuyu Community . International Journal of Humanities ,Language and Literature. 4(1):65-78.
  2017.  A New Historicism Approach to Paradox in Religious Faith in Selected Kiswahili Novels. International Journal of Science ,Arts and Commerce. 1(12):65-78.

2016

  2016.  Nafasi ya Hadithi za Watoto katika kubuni Mtazamo Ulimwengu wao, 15-17 September. CHAKAMA. , Dar-es-Salaam University
Mbuthia, E-EM.  2016.  : “Fimbo ya Mbali na Hadithi Nyingine. , Nairobi: ''Fimbo ya Mbali na hadithi Nyingine

2013

Mbuthia, E-DEM, Sanja E-ML.  2013.  “Alionja Asali na hadithi nyingine” . , Nairobi: Focus Publishers
  2013.  “Visa Vya Watoto Watundu na Hadithi Nyingine”. , Nairobi: Focus Publishers

2012

Were, E.  2012.  “Fani katika tamthilia ya Kiswahili: Uchanganuzi wa kilio cha Haki na Kijiba cha Moyo” . (Dr Evans Mbuthia, Dr. Francis Musyoka, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi
Mbuthia, DEM.  2012.  Mwongozo Changanuzi wa Mstahiki Meya . , Nairobi: Target Publishers

2011

Muhanda, HB.  2011.  ''Nafasi ya dini katika ndoa: tathmini ya Utengano na Paradiso'' U. (Dr Evans Mbuthia, Dr. Francis Musyoka, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi
Reuben, M.  2011.  “Fani katika Utenzi wa Ayubu” . (Dr Evans Mbuthia, Dr Swaleh Amiri, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi
Mulama., SJ.  2011.  : “Usimulizi katika Utenzi wa Siri Li Asirali’’. (Prof. Wamitila K.W., Ed.)., Nairobi: University of Nairobi
Mulama, SJ.  2011.  “Usimulizi katika Utenzi wa Siri Li Asirali’. (Dr. Mbuthia E.M., Prof. Wamitila K.W., Eds.)., Nairobi: University of Nairobi

2010

.W.Okuku, M.  2010.  “Uchanganuzi wa Kiisimu wa baadhi ya matini za Kiswahili: mtazamo wa Pragmatiki Leksia’’ . (Dr. Mbuthia E.M., Prof. Habwe. J, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi
Mbuthia, DEM.  2010.  A Thematic and Stylistic Analysis of Kiswahili Short Stories . , Deutschland, : VDM Muller

2008

Kisiroche., IR.  2008.  : “Sauti ya mwanamke dhidi ya Ubabedume katika tamthilia tatu za Kiswahili’’ . (Dr. Mbuthia E.M., Prof. Wamitila K.W, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi

2007

Ongarora, SO.  2007.  “Mtindo katika Arusi ya Buldoza na Hadithi Nyingine''. (Dr. Mbuthia E.M., Prof. Mbatia .M, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi
Njoroge, HG.  2007.  : “Mwingilianomatini katika Fasihi ya Kiswahili: Tata za Asumini Na Rosa Mistika. (Dr. Mbuthia E.M., Dr. Tom Olali, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi
M.Mbuthia, DE, Editor DIM.  2007.  ''Aliyemtapeli mzalendo'',Short Story in an anthology. Kunani Marekani. , Nairobi: East African Educational Publishers
M.Mbuthia, DE, Editor LS.  2007.  ''Anga kavu''. Mwaviaji wa Roho. , Nairobi: Focus Publishers

2006

Nyonje.  2006.  : “Mwono Ulimwengu wa Waswahili” . (Dr. Mbuthia E.M., Ed.)., Nairobi: University of Nairobi

2005

K.W., E-PW.  2005.  ''Jiji Juani'' in Tamthilia ya maisha a poetry anthology. , Nairobi: Vide Muwa Publishers

2003

evans Mbuthia, DM, K.W. PW.  2003.  Mwongozo wa Kitumbua Kimeingia Mchanga” . , Nairobi: Longhorn Publishers

2002

Mbuthia, DEM, Editor SS.  2002.  The Role of The role of Kiswahili Language in Enhancing Functional Literacy” . The kenya Adult Educator. Volume 6 (number 2):3-4.

2000

Mbuthia, DEM.  2000.  : “Kiswahili na Vyombo vya Habari”., 5th October,2000. ''Kiswahili kwa mahitaji Maalum''. , Mombasa

1994

Mbuthia, DEM, Timmamy DR, Amiri DS.  1994.  Swahili Drama, -a study module for distance learning students . , Nairobi: Departmment of Educational Studies,U.o N..

UoN Websites Search