Bio

Personal interest

Participating in academic discourses,coordinating and organizing conferences seminars,writing and translating ,Guiding , directing students in attachments and traveling.

PDF Upload: 

Publications


Submitted

Mwendarani, B.  Submitted.  “Taswira ya mwanamke katika tamthilia mbili za kiswahili’’. (Dr Evans Mbuthia, Dr. Francis Musyoka, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi

2013

Mbuthia, E-DEM.  2013.  : “Fimbo ya Mbali na hadithi nyingine” . , Nairobi: ''Fimbo ya Mbali na hadithi Nyingine
Mbuthia, E-DEM, Sanja E-ML.  2013.  “Alionja Asali na hadithi nyingine” . , Nairobi: Focus Publishers
  2013.  “Visa Vya Watoto Watundu na Hadithi Nyingine”. , Nairobi: Focus Publishers

2012

Were, E.  2012.  “Fani katika tamthilia ya Kiswahili: Uchanganuzi wa kilio cha Haki na Kijiba cha Moyo” . (Dr Evans Mbuthia, Dr. Francis Musyoka, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi
Mbuthia, DEM.  2012.  Mwongozo Changanuzi wa Mstahiki Meya . , Nairobi: Target Publishers

2011

Muhanda, HB.  2011.  ''Nafasi ya dini katika ndoa: tathmini ya Utengano na Paradiso'' U. (Dr Evans Mbuthia, Dr. Francis Musyoka, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi
Reuben, M.  2011.  “Fani katika Utenzi wa Ayubu” . (Dr Evans Mbuthia, Dr Swaleh Amiri, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi
Mulama., SJ.  2011.  : “Usimulizi katika Utenzi wa Siri Li Asirali’’. (Prof. Wamitila K.W., Ed.)., Nairobi: University of Nairobi
Mulama, SJ.  2011.  “Usimulizi katika Utenzi wa Siri Li Asirali’. (Dr. Mbuthia E.M., Prof. Wamitila K.W., Eds.)., Nairobi: University of Nairobi

2010

.W.Okuku, M.  2010.  “Uchanganuzi wa Kiisimu wa baadhi ya matini za Kiswahili: mtazamo wa Pragmatiki Leksia’’ . (Dr. Mbuthia E.M., Prof. Habwe. J, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi
Mbuthia, DEM.  2010.  A Thematic and Stylistic Analysis of Kiswahili Short Stories . , Deutschland, : VDM Muller

2008

Kisiroche., IR.  2008.  : “Sauti ya mwanamke dhidi ya Ubabedume katika tamthilia tatu za Kiswahili’’ . (Dr. Mbuthia E.M., Prof. Wamitila K.W, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi

2007

Ongarora, SO.  2007.  “Mtindo katika Arusi ya Buldoza na Hadithi Nyingine''. (Dr. Mbuthia E.M., Prof. Mbatia .M, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi
Njoroge, HG.  2007.  : “Mwingilianomatini katika Fasihi ya Kiswahili: Tata za Asumini Na Rosa Mistika. (Dr. Mbuthia E.M., Dr. Tom Olali, Eds.)., Nairobi: University of Nairobi
M.Mbuthia, DE, Editor DIM.  2007.  ''Aliyemtapeli mzalendo'',Short Story in an anthology. Kunani Marekani. , Nairobi: East African Educational Publishers
M.Mbuthia, DE, Editor LS.  2007.  ''Anga kavu''. Mwaviaji wa Roho. , Nairobi: Focus Publishers

2006

Nyonje.  2006.  : “Mwono Ulimwengu wa Waswahili” . (Dr. Mbuthia E.M., Ed.)., Nairobi: University of Nairobi

2005

K.W., E-PW.  2005.  ''Jiji Juani'' in Tamthilia ya maisha a poetry anthology. , Nairobi: Vide Muwa Publishers

2003

evans Mbuthia, DM, K.W. PW.  2003.  Mwongozo wa Kitumbua Kimeingia Mchanga” . , Nairobi: Longhorn Publishers

2002

Mbuthia, DEM, Editor SS.  2002.  The Role of The role of Kiswahili Language in Enhancing Functional Literacy” . The kenya Adult Educator. Volume 6 (number 2):3-4.

2000

Mbuthia, DEM.  2000.  : “Kiswahili na Vyombo vya Habari”., 5th October,2000. ''Kiswahili kwa mahitaji Maalum''. , Mombasa

1994

Mbuthia, DEM, Timmamy DR, Amiri DS.  1994.  Swahili Drama, -a study module for distance learning students . , Nairobi: Departmment of Educational Studies,U.o N..

UoN Websites Search