Publications

Found 14 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Submitted
Ndungu MN. "The Role of Kiswahili in Promoting Peace and Unity in Kenya.". In: National Symposium on Post Election Peace Building . Catholic University of Eastern Africa; Submitted.
Ndungu MN. "Wanawake, Utamaduni na Katiba’.". In: BAWAKI International Conference on Language, Culture and Constitution . Catholic University of Eastern Africa; Submitted.
Ndungu MN. "Teknolojia ya Kompyuta na Ufundishaji wa Kiswahili.". In: CHAKITA: Kiswahili na Utandawazi. KICD; Submitted.
.; Submitted. Abstract
n/a
.; Submitted. Abstract
n/a
2019
Ndungu MN, Marete GR. "Metaphorical Construction and Mappings at the Kiswahili Word Level." Jakiiki (Jarida La Kimataifa la Isimu ya Kibantu. 2019;Toleo Maalum (1):18-36 .
Ndungu MN, Habwe JH. "Metaphorical Construction of Kiswahili Compound and Complex Clauses." Mwanga wa Lugha. 2019;4(1):105-128.
Ndungu MN, IRIBEMWANGI PI. "Metonymical Interpretation of Conceptual Mappings in Kiswahili Metonymy." Mwanga wa Lugha. 2019;Special Edition(1):25-38.
2018
IRIBEMWANGI PI, Ndungu MN. "Metaphorical Extension of Kiswahili Tense: An Application of Conceptual Metaphor Theory." Mwanga wa Lugha: Jarida la Kiswahili na Lugha Nyingine za Kiafrika. 2018;2(2):55-75.
Ndungu MN. Mwongozo wa Chozi la Heri. Nairobi: One Planet; 2018.
2017
Ndungu, M N. "The Metaphorical Extension of Kiswahili Mood." International Journal of Education and Research. 2017;5(7):1-15.
2015
2012
Ndungu MN. "3. Kiswahili na Uzalishaji Chakula.". In: CHAKITA Conference 2012 on Kiswahili, Cohesion, Intergration and Development . Kenyatta University; 2012.

UoN Websites Search