Publications

Found 16 results

Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
M
M. DRMUTIGAJAYNE. "Exploiting Cliché and Proverbs in Oral Communication." Nairobi Journal of Literature. 2005. Abstract

n/a

Michira N, IRIBEMWANGI PI, Mbatia M, Mutiga J. "Uwezeshaji Lugha ili Kuleta Maendeleo: Sera, Utendaji na Nafasi ya Kiswahiili.". In: Ukuzaji wa Kiswahili. Nairobi: Focus Publishers Limited; 2014. Abstractuwezeshaji_lugha_ili_kuleta_maendeleo.docxuwezeshaji_lugha_ili_kuleta_maendeleo.pdf

Uwezeshaji Lugha ili Kuleta Maendeleo: Sera, Utendaji na Nafasi ya Kiswahili
Jayne Mutiga
Ikisiri
Nafasi ya lugha za waliokuwa wakoloni Afrika kama vile; Kiingereza, Kifaransa na Kireno, imezisukuma lugha za Kiafrika hadi ukingoni katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi barani Afrika. Lugha za Kiafrika zimevurugwa na kutengwa katika msitari wa mbele wa uchumi wa nchi ambapo lugha hizi zinazungumzwa, jambo ambalo linaonekana kuwa mojawapo ya visababishi vya Afrika kutokuwa na maendeleo. Jambo hili limesasababishwa na nafasi ya lugha zilizokuwa zinatumiwa na wakoloni, kama vile Kiingereza, Kifaransa na Kireno na kuendelezwa na mtazamo wa waafrika wenyewe ambao huzidunisha lugha zao na kuamini kwamba wataweza kujiendeleza kupitia kumilisi vyema na kutumia lugha zilizotumiwa na serikali za kikoloni; jambo hili pamoja na wazo kuwa lugha ndiyo msingi au nguzo ya mchakato wa maendeleo ya namna yoyote ile. Swali la kujiuliza ni: Je, bara la Afrika linaweza kujipatia maendeleo yaliyo thabiti wakati wazungumzaji wanaendelea kutumia lugha ambazo zinaonekana kuzuia kuelimishwa pamoja na mawasiliano miongoni mwa watu wengi? Hivyo basi, lengo la makala haya ni kuangazia vile lugha inaweza kuwezeshwa ili kusaidia watumizi wake kushiriki katika shughuli za maendeleo ya nchi yao. Aidha inaendelea kuangazia njia ambazo zinaweza kutumiwa kuwezesha lugha ya Kiswahili nchini Kenya na katika eneo la Afrika Mashariki ili kuendeleza eneo hili wakati huu ambapo kuna katiba mpya na uundaji sera mpya nchini Kenya.

Mutiga J. VALUE ADDITION AND ATTITUDE CHANGE IN LANGUAGE REVITALIZATION: THE CASE OF KITHARAKA. Nairobi; 2014. Abstractvalue_addition_and_attitude_change.pdf

Many studies, including Anchimbe (2007), Whiteley (1974) and UNESCO (1953) have sought to establish that language loyalty or the lack of it does relate to the presence or death of linguistic identity. Further, it has been claimed that it is within the context of language contact that people become aware of the status of their language against another’s language. People may also observe a greater degree of loyalty to the language of an ethnic group to which they do not belong, because of value they may attach to it compared to their own language and the benefits they may deem to accrue by this allegiance. If this state of affairs is left unchecked, the resultant language shift may lead to the death of the less prestigious of the languages in question. A purposeful value addition and attitude change according to Paulston (1994:16-17) will regenerate and reverse the loss and “give new life to a dead language” especially if there is increased use of the language, as a result of change of attitude and increased functions for general communication, literacy and education.
In this chapter I will highlight factors that led to the marginalization of Kitharaka. Further, I will give examples of other currently or formally marginalized languages of Kenya. I will then narrow down to specifically examine and illustrate the role played by literacy and on-going mother tongue education programme in the revitalization of Kitharaka.

UoN Websites Search