Alternative indkomster til skovbruget på Vallø Stift

Citation:
Lund JF;, Carlsen K;, Thorsen BJ. "Alternative indkomster til skovbruget på Vallø Stift.". 2009.

Abstract:

Denne arbejdsrapport er et af produkterne fra projektet ”Alternative indkomster til skovbruget: Case- og feasibility-studier”. Projektet er finansieret af Skov- og Naturstyrelsen og bliver realiseret af Skov & Landskab, Københavns Universitet, i samarbejde med Centre for Tourism and Culture Management, Handelshøjskolen København. Vallø Stift er en af projektets case-ejendomme og nærværende rapport er et resultat bl.a. af et tæt produktudviklingssamarbejde mellem Vallø Stift, Skov & Landskab og Centre for Tourism and Culture Management. Der blev i Juni 2008 afholdt en temadag på Vallø Stift for at give et praktisk eksempel på en oplevelsesøkonomisk produktudviklingsproces. Vallø Stift har en særlig historie som Kongeligt Frøkenstift for ugifte døtre af dansk adel og med Dronning Margrethe II som nuværende protektor. Vallø Slot kan som ejendom dateres tilbage til 1200-tallet, og det nuværende slot og omkringliggende bygninger kan dateres tilbage til 1700 tallet. Med et jordtilliggende på 4 200 ha er Vallø Stift blandt landets største godser. Ejendommens primære produktion er landbrug og skovbrug. Den sekundære produktion indbefatter bl.a. salg af fødevareprodukter med et særligt Vallø brand, som indbefatter garanti for dyreetisk forsvarlige produktionsmetoder og høj kvalitet. Ejendommen ligger umiddelbart Syd for Køge, skovene har et højt besøgstal, parken, slottet og bygningerne heromkring har en række æstetiske og landskabelige kvaliteter og en spændende historie. Disse egenskaber giver mulighed for at udbyde en række oplevelser, som er særlige for Vallø Stift. Der udbydes allerede nu en række oplevelsesrelaterede produkter på ejendommen. De inkluderer udlejning af jagt, udlejning af arealer til campingplads, tilladelse til fotografering og filmoptagelser omkring hovedbygningen, større selskaber og events i parken, absolut eksklusive arrangementer på slottet, udstedelse af ridekort til skovene samt mulighed for benyttelse af betalingshundeskov. I forbindelse med dette projekt er yderligere muligheder for oplevelsesrelaterede produkter blevet analyseret og i enkelte tilfælde allerede afprøvet. Hen gengives kort en samlet konklusion for de analyserede produkter: - Sæsonmarked: Vallø Stift’s produktion og afsætning af udvalgte kvalitetsfødevarer er allerede i god gænge. Med udgangspunkt i erfaringer indsamlet i dette projekt, fx fra Løndal, vurderes det at det på sigt kan danne rygraden i fx et påskemarked (æg og lam) med fokus på kvalitetsmadvarer - Tematiserede børnefødselsdage: Vallø Stift’s beliggenhed, opland, historie og slottets og skovenes æstetiske kvaliteter er et godt grundlag for denne ydelse. Det vurderes dog, at skal det lønne sig for alvor skal der satses på ret eksklusive versioner og etableres velfungerende samarbejder med en guide/instruktør. - Hundeskove har allerede her under projektet vist sig interessante som nye betalingsydelser målrettet specielle grupper af hundeejere. Det vurderes, at kan man fastholde det gode samarbejde kan der være grundlag for udvidelser både rettet mod almindelige hundeluftere såvel som hundesportsfolk. 3 - Live Rollespil er en mulig udnyttelse af de to pladser i Skovhusvænge. Det vurderes dog, at beliggenhed og rollerspillernes efterspørgsel gør, at en rentabel brug nok primært vil kunne lade sig gøre ved at udleje arealet til enkeltstående lejre og spil. - Mountainbikere anvender ganske ofte Skovhusvænge. Størstedelen af brugerne er ikke organiserede og ikke bosiddende i det umiddelbare opland. Det betyder manglende ejerskabsfølelse og ansvar for lokaliteterne på Vallø, og mulighederne for konstruktive aftaler med og selvjustits blandt brugerne begrænsede. Det vurderes derfor der p.t. ikke er basis for rentable samarbejdsaftaler med de mountainbikere, der bruger området. Muligheden for mountainbikerute kan overvejes når/hvis mountainbikere i/omkring Køge organiserer sig. - Træklatring er en lille niche-sportsgren, der potentielt kan vokse sig større og Skovhusvænge er igen et interessant område. På grund af de store krav til sikkerhed mv. vurderes det, at aktiviteter på dette område alene kan gøres rentable gennem samarbejde med professionelle specialister, som lejer adgang til skovparten. - Eventarrangementer er en mulig videreudvikling af de eksklusive selskabsarrangementer Vallø Stift allerede har. Det vurderes dog at muligheden skal anvendes med omtanke for fortsat at sikre betalingsvilje for netop det eksklusive brand. - Nye aktiviteter omkring campingpladsen kan være med til at øge dens værdi og dermed forpagtningsindtægterne. Skovlegepladser, trætophytter og andre ting er mulige måder at differentiere campingpladsen fra andre, men det vurderes som en risikabel investering umiddelbart.

UoN Websites Search