Uchanganuzi wa Tafsiri za Kiwavuti katika Ujifunzaji wa Kiswahili kama Lugha ya Kigeni: Mfano wa Google Translate

Citation:
Michira JN, Indindi H. "Uchanganuzi wa Tafsiri za Kiwavuti katika Ujifunzaji wa Kiswahili kama Lugha ya Kigeni: Mfano wa Google Translate." Jarida la Kimataifa la Isimu ya Kibantu (JAKIIKI). 2019;Toleo Maalum:62-79.

UoN Websites Search