Adsorption of 2,4,5,6-tetra chloroisophthalonitrile by Nairobi river sediments: Adsorption characteristics and related thermodynamic data

Citation:
Mbugua JK, Michira IN, Kagwanja SM, Madandi VO, Zaranyika MF, Kamau GN. "Adsorption of 2,4,5,6-tetra chloroisophthalonitrile by Nairobi river sediments: Adsorption characteristics and related thermodynamic data." International Journal of Biochemiphysics. 2012;20:25-37.

UoN Websites Search