Bio

Publications


Submitted

  Submitted.  . Abstract
n/a
  Submitted.  . Abstract
n/a
  Submitted.  . Abstract
n/a

2019

Mwaliwa, HC.  2019.  Athari ya Kiswahili kwa Lugha Zingine za Kiafrika. Kiswahili katika Elimu ya Juu. , Eldoret: Moi University Press

2018

Mwaliwa, HC.  2018.  Kiswahili na Kidawida: Je, ni Lugha Moja? Isimu na Fasihi za Lugha za Kiafrika. , Eldoret: Moi University Press.
Mwaliwa, HC.  2018.  Modern Swahili: An Integration of Arabic Culture into Swahili Literature. Tydskrif vir Letterkunde . 55(2):120-133.

2015

Mwaliwa, HC.  2015.  8. ‘Nafasi ya Kiswahili katika Kueneza Shughuli za Kidini’ . Kiswahili na Maendeleo ya Jamii. , Dar es salaam: TUKI

2014

Mwaliwa, HC.  2014.  7. ‘Nafasi ya Kiswahili Sanifu katika Stesheni za Televisheni Nchini Kenya. Ukuzaji wa Kiswahili : Dhima na Majukumu ya Asasi Mbalimbali . , Nairobi: Focus Publishers Limited

2012

Mwaliwa, HC, et al.  2012.  6. A Unified Orthography for Bantu Languages of Kenya. , Cape town, South Africa: CASAS

2010

Chaga, H.  2010.  Kutiwa Jando’ in Mizungu ya Manabii na Hadithi Nyingine. , Nairobi: Phoenix Publishers

2007

Chaga, H.  2007.  CLS 101 Module: Introduction to Swahili Language Skills . , Nairobi: University of Nairobi Press
Chaga, H.  2007.  Peremende’ in Kurudi Nyumbani na Hadithi Nyingine . , Nairobi: Focus Publishers

2003

Chaga, H.  2003.  2. ‘Dismal performance in Kiswahili at Holy Cross Secondary School’ . , Nairobi: Kenyatta University

2000

Chaga, MH.  2000.  Ulinganishi wa mofofonolojia ya Kiswahili na Kidawida. , Nairobi: University of Nairobi.

UoN Websites Search