Publications

Found 8 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Forthcoming
Mungania G. Maudhui Mbalimbali Katika Ushairi wa Mathias E. Mnyampala (Penda-Chako). Nairobi: University of Nairobi.; Forthcoming.
Mungania G. Ufundishaji wa Kiswahili katika shule za upili chini ya mfumo wa 8-4-4 (Kidato cha Kwanza). Anonymous, ed. Nairobi: University of Nairobi.; Forthcoming.
2018
Mungania BG, Schroeder H. "Clause chaining in the Kiswahili clause." Kiswahili. 2018;Vol. 81:120-146.
Mungania BG. "Nadharia za kisasa na uamili wa mofimu za Kiswahili Kimofosintaksia.". In: Lugha ya Kiswahili: utafiti na maendeleo yake. Dar es Salaam: CHAKAMA/TUKI; 2018.
Mungania BG, Schroeder H. "Topic, focus, and word order in the Kiswahili clause." The University of Nairobi Journal of language and linguistics. 2018;Vol. 7 (2018):114-138.
Mungania BG. Word order in the Kiswahili clause: a Minimalist approach. Schroeder H, Okombo O, eds. Nairobi: University of Nairobi; 2018.
2001
Mungania BG. "Language Issues in a Multi-lingual Society: The Kenyan Experience." Occasional papers in language and lingustics. 2001;Vol. 1:30-40.
1991
Mungania G. "Language Policy in Kenya: Prospects and Retrospects.". In: 22nd Annual Conference on African Linguistics. University of Nairobi, Kenya; 1991.

UoN Websites Search