ANCILLIARY STAFF

Boniface Anyika Muliro

Personal Information
Names: 
Boniface Anyika Muliro
Job Title: 
First Name: 
Boniface
Last Name: 
Muliro
Personal Website
Personal Website: 

Boniface Anyika Muliro

Boniface Anyika Muliro

Mr. Raphael Opiyo

Personal Information
Names: 
Raphael Opiyo
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Raphael
Last Name: 
Opiyo
Titles: 
Mr.
Personal Website
Personal Website: 

Mr. Raphael Opiyo

Raphael Opiyo website

MS. OJUOK MIRIAM AOKO

Personal Information
Names: 
OJUOK MIRIAM AOKO
Job Title: 
First Name: 
OJUOK
Last Name: 
MIRIAM AOKO
Titles: 
MS.

MISS ALICE MBITHE

Personal Information
Names: 
ALICE MBITHE
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
ALICE
Last Name: 
MBALUTO
Titles: 
MISS
Personal Website
Personal Website: 

MS ALICE MBALUTO

Office Assistant, Principal's Office, CAVS

MR. HUDSON JUMBA Profile

Personal Information
Names: 
HUDSON JUMBA
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
Secondary College/ Faculty/Department: 
First Name: 
HUDSON
Last Name: 
JUMBA
Titles: 
MR.

MR. OUKO SAMSON O Profile

Personal Information
Names: 
OUKO SAMSON O
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
OUKO
Last Name: 
SAMSON O
Titles: 
MR.

MR. GACHUHIELIUD MAHIA

Personal Information
Names: 
GACHUHI ELIUD MAHIA
Job Title: 
First Name: 
GACHUHI
Last Name: 
ELIUD MAHIA
Titles: 
MR.

ms OTIENO SELINE ANYANGO

Personal Information
Names: 
OTIENO SELINE ANYANGO
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
Secondary College/ Faculty/Department: 
First Name: 
OTIENO
Last Name: 
SELINE ANYANGO
Titles: 
ms

MISS. CHAZIMA GLADYS ALIVITSA

Personal Information
Names: 
CHAZIMA GLADYS ALIVITSA
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
Secondary College/ Faculty/Department: 
First Name: 
GLADYS
Last Name: 
CHAZIMA
Titles: 
MISS.
Personal Website
Personal Website: 

MISS. CHAZIMA GLADYS

CHAZIMA GLADYS

MR. SAMUEL INDECHE Profile

Personal Information
Names: 
INDECHE SAMUEL
Job Title: 
First Name: 
SAMUEL
Last Name: 
INDECHE
Titles: 
MR.
Personal Website
Personal Website: 

MR. INDECHE SAMUEL

INDECHE SAMUEL Website

UoN Websites Search