ACTIVE

FOMIA AMUNYELE OKOU

Personal Information
Names: 
FOMIA AMUNYELE OKOU
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
FOMIA
Last Name: 
OKOU

JOHN NDEGE MONYARA

Personal Information
Names: 
JOHN NDEGE MONYARA
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
JOHN
Last Name: 
MONYARA

GRACE C. SITIENEI

Personal Information
Names: 
GRACE C. SITIENEI
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
GRACE
Last Name: 
SITIENEI

PETER KIMITA WAWERU

Personal Information
Names: 
PETER KIMITA WAWERU
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
PETER
Last Name: 
WAWERU

Justine Mogendi

Personal Information
Names: 
Justine Mogendi
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Justine
Last Name: 
Mogendi

Michael Ndwiga

Personal Information
Names: 
Michael Ndwiga
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Michael
Last Name: 
Ndwiga

Masai Wafula

Personal Information
Names: 
Masai Wafula
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Masai
Last Name: 
Wafula

MS Irene Nyokabi Wamuyu

Personal Information
Names: 
Irene Nyokabi Wamuyu
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Irene
Last Name: 
Wamuyu
Titles: 
MS

Dr. Paul Omondi Ogendi

Personal Information
Names: 
Paul Omondi Ogendi
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Paul
Last Name: 
Ogendi Omondi
Titles: 
Dr.

Peter Ngaruiya

Personal Information
Names: 
Peter Ngaruiya
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
PETER
Last Name: 
NGARUIYA

UoN Websites Search