NON-TEACH

Thomas Tenai

Personal Information
Names: 
Thomas Tenai
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Thomas
Last Name: 
Tenai

Miss JACINTER AUMA ODERO

Personal Information
Names: 
JACINTER AUMA ODERO
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
JACINTER
Last Name: 
AUMA ODERO
Titles: 
Miss

Ms. Nyaga Daisy Muthoni

Personal Information
Names: 
Nyaga Daisy Muthoni
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Nyaga
Last Name: 
Daisy Muthoni
Titles: 
Ms.

Mr. Evan Karimi Wachiuri

Personal Information
Names: 
Evan Karimi Wachiuri
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
Evan
Last Name: 
Karimi Wachiuri
Titles: 
Mr.

Dickson Lugonzo

Personal Information
Names: 
Dickson Lugonzo
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Dickson
Last Name: 
Lugonzo

Martha Wangari

Personal Information
Names: 
Martha Wangari
Job Title: 
First Name: 
Martha
Last Name: 
Wangari

Mr. MR. NJERU DOMINIC NJAGI

Personal Information
Names: 
MR. NJERU DOMINIC NJAGI
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
DOMINIC
Last Name: 
NJERU NJAGI
Titles: 
Mr.

Mr. MR. OMAR ISSAK IBRAHIM

Personal Information
Names: 
MR. OMAR ISSAK IBRAHIM
First Name: 
OMAR
Last Name: 
ISSAK IBRAHIM
Titles: 
Mr.

Ms. MS. ATHENI SULEKHA ABDILAHI

Personal Information
Names: 
MS. ATHENI SULEKHA ABDILAHI
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
ATHENI
Last Name: 
SULEKHA ABDILAHI
Titles: 
Ms.

Mr. MR. IBRAHIM MOLU HUSSEIN

Personal Information
Names: 
MR. IBRAHIM MOLU HUSSEIN
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
IBRAHIM
Last Name: 
MOLU HUSSEIN
Titles: 
Mr.

UoN Websites Search