Department of Obstetrics & Gynaecology

Dr. Alex Nyakundi Bosire

Personal Information
Names: 
Alex Nyakundi Bosire
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Alex
Last Name: 
Bosire
Titles: 
Dr.
Personal Website
Personal Website: 

Dr. Alex Nyakundi Bosire

Dr. Alex Nyakundi Bosire

Ms. Merceline Adhiambo Adere

Personal Information
Names: 
Merceline Adhiambo Adere
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Merciline
Last Name: 
dere
Titles: 
Ms.
Personal Website
Personal Website: 

Merceline Adhiambo Adere

Facullty of Health Sciences

Ms. Faith Mwanzui Muluki

Personal Information
Names: 
Faith Mwanzui Muluki
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Faith
Last Name: 
Muluki
Titles: 
Ms.
Personal Website
Personal Website: 

Faith Muluki

Faith Muliku

Ms. Rose Wanjiku Kamoni

Personal Information
Names: 
Rose Wanjiku Kamoni
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
Rose
Last Name: 
Kamoni
Titles: 
Ms.
Personal Website
Personal Website: 

Rose Wanjiku Kamoni Website

Rose Wanjiku Kamoni

Mr. Leonard Omondi Ochieng

Personal Information
Names: 
Leonard Omondi Ochieng
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
Leonard
Last Name: 
Ochieng
Titles: 
Mr.
Personal Website
Personal Website: 

Leonard Omondi Ochieng

Faculty of Health Sciences

Peris Stella Anunda

Personal Information
Names: 
Peris Stella Anunda
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
Peris
Last Name: 
Anunda

Lilliana

Personal Information
Names: 
Lilliana
College/ Faculty/Department: 
Secondary College/ Faculty/Department: 
First Name: 
Lilliana
Last Name: 
Lilliana

Dr. Gwako George Nyakundi

Personal Information
Names: 
Dr. Gwako George Nyakundi
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Dr. Gwako
Last Name: 
Nyakundi

Dr. Diana Kerubo Ondieki

Personal Information
Names: 
Diana Kerubo Ondieki
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
First Name: 
Dr. Diana
Last Name: 
Ondieki
Titles: 
Dr.

Mr. Mark Sigei

Personal Information
Names: 
Mark Sigei
College/ Faculty/Department: 
First Name: 
Mark
Last Name: 
Sigei
Titles: 
Mr.

UoN Websites Search