MR. OUMA JOSEPH ORONI

Personal Information
Names: 
OUMA JOSEPH ORONI
College/ Faculty/Department: 
Job Title: 
Staff Type: 
Employee Status: 
First Name: 
OUMA JOSEPH
Last Name: 
ORONI
Titles: 
MR.
Academic Qualifications & Awards
Academic Qualifications: 
Year of Completion: 
2012
Year of Completion: 
2012
Personal Website
Personal Website: 

MR. OUMA JOSEPH ORONI

OUMA JOSEPH ORONI website

UoN Websites Search