Publications

Found 21 results

Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Book
SWALEH AMIRI. Kosa la Nani? Na Hadithi Nyingine . Nairobi: Vide-Muwa; 2018.
SWALEH AMIRI, Walibora K, P. I. “Utamu wa Msamaha” in Sina Zaidi na Hadithi Nyingine. Nairobi: arget Publications, ISBN 978 – 9966 – 002 – 77 - 8. Pp. 20 - 33; 2011.
SWALEH AMIRI, Wamitila KW. A short story “Jinga Likierevuka” in Wali wa Ndevu wa Hadithi Nyingine. Nairobi: Vide - M uwa Publishers. ISBN 99766 – 773 - 55 - X, pp. 105 - 124; 2010.
Amiri S. M wongozo wa Kif o Kisimani. Nairobi: Longhorn Publishers; 2006.
SWALEH AMIRI. Mwongozo wa Kifo Kisimani , Nairobi, Longhorn Publishers. Nairobi: ISBN – 9966 – 49 – 778 – 1.; 1996.
Book Chapter
SWALEH AMIRI. "“Kosa la Nani?”.". In: “Kosa la Nani?” Na Hadithi Nyingine . Nairobi: Vide-Muwa; 2018.
Amiri S. "Natija ya Mapuza.". In: Kopo la Mwisho na Hadithi Nyingine. Nairobi: EAEP Ltd; 2011.
"Uhuru Ulioupania.". In: unani Marekani? na Hadithi Nyingine. Nairobi: Target Publishers.; 2011.
Amiri S. "Alidhani kapata.". In: Alidhani Kapata na Hadithi Nyingine. Nairobi: EAEP; 2007.
Amiri S. "Naye Huyo M ’ me Mwenzangu.". In: Alidhani Kapata na Hadithi Nyingine. Nairobi: EAEP; 2007.
Amiri S. "Pwaguzi.". In: Mayai Waziri wa Maradhi na Hadithi Nyingine. Nairobi: Focus Publishers; 2004.
Conference Paper
SWALEH AMIRI. "Ubainishi wa Mwanamke katika Natala.". In: Kiswahili language C onference . University of Nairobi, Kenya; 2002.
Journal Article
Habwe J, TIMAMMY RAYYA, SWALEH AMIRI. " 'The Development of Kiswahili Prose and the Evolution of the Kiswahili Novel' in Reyono." Reyono-Journal of Interdisciplinary Studies. 2016;Vol.5,(Issue 2):21-43 .
Amiri S, Timamy R. "Characterization and the Construction of Gender Identity in John Habwe’s Maumbile si Huja." International Journal of Education and Research. 2013;1(9):1-181.
Amiri S, TIMAMMY RAYYA. "“ A Thema t ic Analysis of Utendi wa Mwana Kupo na ; A Swahili/Islamic Perspective ”." Journal of Education and Practice. 2013;4(28):8-15.
Amiri S, Timamy R. "“ Androgyny and Women’s Identity in Ari Katini Mwachofi’s Mama Ee ”." International Journal of Education and Research. 2013;8(8):1-12.
SWALEH AMIRI. "Lugha ya Kiswahili Pijini au Krioli ?" aasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili, Dar es Salaam. 2002.
SWALEH AMIRI. "Ushairi wa Kiswahili: Huru na wa Kimapokeo in Sauti ya Umma." Jari da la Maarifa ya Kiislamu . 1996;. No 69 :Pp. 22-23.

UoN Websites Search