Bio

Personal Information

Specialization Areas:

KISWAHILI LITERATURE

Publications


2018

SWALEH, AMIRI.  2018.  “Kosa la Nani?” “Kosa la Nani?” Na Hadithi Nyingine . , Nairobi: Vide-Muwa
SWALEH, AMIRI.  2018.  Kosa la Nani? Na Hadithi Nyingine , Nairobi: Vide-Muwa

2017

2016

Habwe, J, TIMAMMY RAYYA, SWALEH AMIRI.  2016.   'The Development of Kiswahili Prose and the Evolution of the Kiswahili Novel' in Reyono. Reyono-Journal of Interdisciplinary Studies. Vol.5,(Issue 2):21-43.

2013

Amiri, S, Timamy R.  2013.  “ Androgyny and Women’s Identity in Ari Katini Mwachofi’s Mama Ee ”. International Journal of Education and Research. 8(8):1-12.
Amiri, S, Timamy R.  2013.  Characterization and the Construction of Gender Identity in John Habwe’s Maumbile si Huja. International Journal of Education and Research. 1(9):1-181.
Amiri, S, TIMAMMY RAYYA.  2013.  “ A Thema t ic Analysis of Utendi wa Mwana Kupo na ; A Swahili/Islamic Perspective ”. Journal of Education and Practice. 4(28):8-15.

2011

  2011.  Uhuru Ulioupania. unani Marekani? na Hadithi Nyingine.. , Nairobi: Target Publishers.
Amiri, S.  2011.  Natija ya Mapuza. Kopo la Mwisho na Hadithi Nyingine. , Nairobi: EAEP Ltd
SWALEH, AMIRI, Walibora K, P. I.  2011.   “Utamu wa Msamaha” in Sina Zaidi na Hadithi Nyingine. , Nairobi: arget Publications, ISBN 978 – 9966 – 002 – 77 - 8. Pp. 20 - 33

2010

SWALEH, AMIRI, Wamitila KW.  2010.  A short story “Jinga Likierevuka” in Wali wa Ndevu wa Hadithi Nyingine. , Nairobi: Vide - M uwa Publishers. ISBN 99766 – 773 - 55 - X, pp. 105 - 124

2007

Amiri, S.  2007.  Naye Huyo M ’ me Mwenzangu. Alidhani Kapata na Hadithi Nyingine. , Nairobi: EAEP
Amiri, S.  2007.  Alidhani kapata. Alidhani Kapata na Hadithi Nyingine. , Nairobi: EAEP

2006

Amiri, S.  2006.  M wongozo wa Kif o Kisimani. , Nairobi: Longhorn Publishers

2004

Amiri, S.  2004.  Pwaguzi. Mayai Waziri wa Maradhi na Hadithi Nyingine. , Nairobi: Focus Publishers

2002

SWALEH, AMIRI.  2002.  Ubainishi wa Mwanamke katika Natala. Kiswahili language C onference . , University of Nairobi, Kenya
SWALEH, AMIRI.  2002.  Lugha ya Kiswahili Pijini au Krioli ? aasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili, Dar es Salaam.

1997

1996

SWALEH, AMIRI.  1996.  Mwongozo wa Kifo Kisimani , Nairobi, Longhorn Publishers. , Nairobi: ISBN – 9966 – 49 – 778 – 1.
SWALEH, AMIRI.  1996.  Ushairi wa Kiswahili: Huru na wa Kimapokeo in Sauti ya Umma. Jari da la Maarifa ya Kiislamu . . No 69 :Pp.22-23.

UoN Websites Search